CONTACTO

CONTÁCTANOS

Loxicamente, estamos no Val.

Para consultas de información xeral podes facelo a través de:

Tamén podes achegarnos as túas fotos por correo postal a:

Daniel Ameneiros Rodríguez
Camiño de Vilasuso, 55
15541 O Val, Narón
A Coruña

REDES SOCIAIS

Podes solicitar información cumprimentando este formulario:

  Datos Persoais

  Nome

  Correo electrónico

  Teléfono de contacto

  Mensaxe:

  En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, o titular desta páxina web é Daniel Ameneiros, 32657718H, con domicilio social en Camiño de Vilasuso 55, O Val, 15541 Narón (A Coruña).

  TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS
  De conformidade coa Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais e ao Regulamento Xeral de Protección de Datos, Daniel Ameneiros, CIF: 32657718H unicamente rexistra aqueles datos persoais que fosen libremente facilitados polo usuario, incorporándoos á súa base de datos coa finalidade de contestar á consulta e/ou prestar o servizo solicitado polo propio usuario. Calquera usuario, ao obxecto de poder asociarse ou federarse, inscribirse en eventos, carreiras, competicións, realizar pedidos de bens ou servizos, ou solicitar un traballo ou orzamento, pode optar por rexistrarse e proporcionarnos os seus datos persoais. No suposto que un usuario introduza os seus datos persoais, estes unicamente serán tratados para o fin para o que fosen proporcionados, de acordo coas esixencias da lexislación española sobre Protección de Datos vixente en cada momento. En calquera momento, o usuario poderá exercitar os seus dereitos (Acceso, Rectificación, Supresión / dereito ao esquecemento, Limitación do tratamento, Portabilidade de datos,e Oposición) enviando unha solicitude escrita e asinada, na que se inclúa o seu nome, apelidos e copia de D.N.I., coas instrucións precisas para ese efecto. Neste caso, Daniel Ameneiros, tomará todas aquelas medidas que sexan necesarias para asegurar que esta solicitude sexa tramitada inmediatamente. Se vostede ten dúbidas sobre algunha destas condicións ou ben quere exercitar os seus dereitos, pode poñerse en contacto connosco na nosa dirección postal. Os seus datos en ningún caso serán cedidos a terceiros sen o seu consentimento previo. O prazo de conservación dos seus datos nos nosos ficheiros será ata que finalice a nosa relación contractual ou exercite os seus dereitos, excepto no caso de conservación por obrigación legal.

  Lin e acepto os térmos e condicións de uso.